Beslaglegging


VOORKOM DAT HET GELD WAAR U RECHT OP HEEFT WORDT WEGGESLUISD

Tijdig beslag leggen kan u veel besparen

Uw geduld is op. De debiteur heeft uw factuur lang genoeg onbetaald gelaten. Om te voorkomen dat u straks achter het net vist en om er voor te zorgen dat u snel betaald krijgt, is het vaak verstandig om beslag te leggen.

U kunt conservatoir beslag leggen op bankrekeningen, roerende zaken (zoals auto's en een bedrijfsinventaris), of op onroerende zaken, zoals woningen of bedrijfsgebouwen.

Hiermee voorkomt u dat gelden worden weggesluisd of dat bedrijfspanden op verkocht worden of op naam van een ander worden gezet.

Beslaglegging op geld en vermogen van uw debiteur gebeurt nadat de rechter hiervoor toestemming heeft gegeven. Om deze toestemming te verkrijgen dient een advocaat een verzoekschrift op te stellen. Daarna verleent de rechter verlof en kan het beslag worden gelegd.

Door een beslaglegging laat u zien dat het menens is

Wanneer u beslag laat leggen geeft u een heel duidelijk signaal aan uw debiteur: het is menens. Daarmee heeft conservatoir beslag twee functies: u zorgt ervoor dat het geld of vermogen waar u recht op heeft niet verdwijnt én u voert de druk bij uw debiteur op.

erDe meest bekende vorm van beslaglegging is beslag op de bankrekening van uw debiteur. Ook beslag op gebouwen, zoals bedrijfspanden en woningen komt veel voor. Maar wist u dat u ook beslag kunt leggen onder de klanten van de wanbetaler? U zorgt er zodoende voor dat deze klanten niet meer aan uw debiteur kunnen betalen, zodat het geld later beschikbaar komt om aan u te betalen.

Maar ook beslag op rechten, zoals merkenrechten en kwekersrechten en beslaglegging op aandelen behoren tot de mogelijkheden.

Na het beslag: doorprocederen!

Nadat het conservatoire (behoudende) beslag is gelegd is het verplicht dat u tevens een rechtszaak tegen uw debiteur begint. U moet, zoals dat heet, de eis in de hoofdzaak instellen. Dit is om te voorkomen dat er voor altijd beslag kan worden gelegd. De Nederlandse wetgever heeft er daarom voor gekozen dat u binnen een korte termijn nadat het beslag is gelegd een dagvaarding moet uitbrengen. Dit is vaak binnen enkele weken nadat het beslag is gelegd.

Als ervaren advocaten brengen wij natuurlijk graag voor u deze dagvaarding uit.

Nadat het conservatoire (behoudende) beslag is gelegd is het verplicht dat u tevens een rechtszaak tegen uw debiteur begint. U moet, zoals dat heet, de eis in de hoofdzaak instellen. Dit is om te voorkomen dat er voor altijd beslag kan worden gelegd. De Nederlandse wetgever heeft er daarom voor gekozen dat u binnen een korte termijn nadat het beslag is gelegd een dagvaarding moet uitbrengen. Dit is vaak binnen enkele weken nadat het beslag is gelegd.

Als ervaren advocaten brengen wij natuurlijk graag voor u deze dagvaarding uit.

 Hoofdvordering Beslag? Toelichting
 Tot en met € 6.000,-  

smiley neeNee

Dit is een kosten-batenanalyse. De voordelen van beslaglegging wegen niet op tegen de kosten die ermee gemoeid zijn. Wij adviseren om meteen een rechtszaak te beginnen. Wij helpen u graag verder.
 Van € 6.000,- tot en met € 12.000,-  

smiley neeNee

Ligt uw vordering tussen de € 6.000,- en € 12.000,-, dan hangt het er van af of beslaglegging zin heeft. Als uw debiteur uw vordering inhoudelijk betwist en veel weerstand biedt, dan is het verstandiger om meteen een gerechtelijke procedure te starten, waarin wij u bijstaan.
 Van € 12.000,- en hoger  

smiley neeJa

Bij vorderingen boven de € 12.000,- rendeert het vrijwel altijd om beslag te laten leggen.

Men kan conservatoir beslag leggen op alle goederen die vatbaar zijn voor executoriaal beslag (executoriaal beslag volgt op een vonnis waarin de wederpartij, de beslagene, is veroordeeld om te betalen). Men kan het conservatoire beslag zien als een voorfase van het executoriale beslag. Het doel ervan is bewaring van het beslagen goed (zodat er geen geld of vermogen kan worden 'weggesluisd'), totdat men over een vonnis (een executoriale titel) beschikt waarin de wederpartij veroordeeld wordt om te betalen. Het conservatoire beslag gaat dan over in in een executoriaal beslag.

Voor het leggen van conservatoir beslag is toestemming van de voorzieningenrechter nodig. In sommige gevallen zal een schuldenaar zelf verzoeken om gehoord te worden, omdat hij een beslag tegen zich verwacht. Hierdoor wordt deze persoon op een lijst geplaatst. Dit wordt het zwart maken van een beslag genoemd. Als er vervolgens verlof wordt verzocht tot het leggen van een conservatoir beslag op gled of goederen van deze persoon, moet de voorzieningenrechter die persoon horen voordat hij een beslissing neemt.

ZO VINDT U OPLOSSINGEN


Neem nu contact met ons op

 

Bezoek- en postadres

Loosterweg 4b
2215 TL  Voorhout

Telefoon en fax:

T: 0252 22 52 53
F: 0252 22 78 70

E-mail en web:

E: info@steenbergenagri-legal.com/
W: www. steenbergenagri-legal.com/

Overige nummers:

Kvk: 74462474
BTW: NL859910994B01

Search