Algemene voorwaarden


Goede algemene voorwaarden en correct gebruik ervan kunnen u veel kosten en moeite besparen

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene Voorwaarden zijn de standaardbepalingen die u als ondernemer op iedere overeenkomst die u sluit van toepassing wilt laten zijn. Ze worden ook "weleens de kleine lettertjes" genoemd.

In algemene voorwaarden staan rechten en verplichtingen die zowel op u als op uw klanten van toepassing zijn. Zo staan er bepalingen in over garanties, de leveringswijze van uw product of dienst, betalingstermijnen of klachten.

Wanneer u bijvoorbeeld een offerte uitbrengt, staat hierin omschreven wat u aan uw klant zult leveren. Uiteraard is voor iedere klant de offerte anders. Uw Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor al uw klanten. Ze zijn niet variable.

Uw offerte (of opdrachtbevestiging) vormt samen met uw Algemene Voorwaarden de overeenkomst die u sluit met uw klant.

In de praktijk zijn twee zaken van belang ten aanzien van Algemene Voorwaarden?

  1. Uw algemene voorwaarden dienen inhoudelijk op orde te zijn en aan te sluiten op uw bedrijfsvoering. Er mogen bovendien geen zaken in staan die in strijd zijn met de wet (de zogenaamde zwarte en grijze lijst);
  2. U dient uw Algemene Voorwaarden op een correcte wijze te gebruiken. We zien het hier in de praktijk nogal eens mis gaan.

Wat kunt u regelen met Algemene Voorwaarden?

Zonder Algemene Voorwaarden

Met Algemene Voorwaarden

U leverancier levert veel te laat. U lijdt hierdoor schade. U dient uw leverancier eerst een redelijke termijn te geven om alsnog te leveren, voordat u uw schade op hem kunt verhalen

U leverancier levert veel te laat. U lijdt hierdoor schade. U heeft meteen recht op schadevergoeding.

Uw klant gaat failliet en betaalt de door u geleverde goederen niet. U bent uw goederen kwijt zonder dat u ervoor betaald krijgt.

Uw klant gaat failliet en betaalt de door u geleverde goederen niet. U kunt de door u geleverde goederen weer terughalen.

Uw klant is ontevreden over uw product. Hij wacht lang met klagen. Toch bent u alsnog aansprakelijk.

Uw klant is ontevreden over uw product. Hij wacht lang met klagen. Zijn termijn om te klagen is vervallen.

Een afnemer heeft vijf jaar de tijd om een vordering tegen u in te stellen.

Een afnemer heeft slechts één jaar de tijd om een vordering tegen u in te stellen.

Uw werknemer maakt onopzettelijk een fout. Hierdoor lijdt uw klant voor € 1.000.000,- schade. Uw klant heeft recht op vergoeding van de volledige directe en indirecte schade.

Uw werknemer maakt onopzettelijk een fout. Hierdoor lijdt uw klant voor € 1.000.000,- schade. De schade die u moet vergoeden is beperkt tot € 15.000,- (de hoogte van het factuurbedrag).

Uw klant betaalt een factuur van € 10.000,- te laat. U heeft recht op 8% rente en € 875,- incassokosten.

Uw klant betaalt een factuur van € 10.000,- te laat. U heeft recht op 12% rente en € 1.500,- incassokosten.

U heeft een geschil met een klant in Athene. U moet procederen voor de Griekse rechter.

U heeft een geschil met een klant in Athene. U mag procederen voor de Nederlandse rechter.

Er zijn dus veel zaken te regelen in uw algemene voorwaarden.

Wat mag ik niet in mijn Algemene Voorwaarden zetten?

De wet zegt dat de inhoud van algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend mag zijn voor uw klant.

Het is dus niet toegestaan om bepaalde uw aansprakelijkheid volledig uit te sluiten in uw algemene voorwaarden.

Voor het geval u zaken doet met consumenten geldt dat de wetgever heeft bepaald dat bepaalde voorwaarden bij voorbaat onredelijk bezwarend zijn. Dergelijke bedingen staan opgesomd in de wet onder de Zwarte Lijst. Er zijn ook bedingen waarvan vermoed wordt dat ze onredelijk bezwarend zijn. Deze staan in de wet opgesomd in de zogenaamde Grijze lijst. Onredelijke bedingen kunnen door uw klant vernietigd worden. Ze gelden dan niet.

Het is dus van groot belang dat u zich goed laat adviseren door een advocaat over uw algemene voorwaarden. Op deze manier voorkomt u dat u denkt veilig te zijn, terwijl uw algemene voorwaarden voor de rechter niet in stand zullen blijven. U denkt in dat geval veiliger te zijn dan dat werkelijk het geval is.

Tip: Zo gebruikt u uw algemene voorwaarden op de juiste manier

U kunt het beste twee zaken onthouden:

  1. Als gebruiker van Algemene Voorwaarden dient u aan te kunnen tonen (bewijzen) dat uw klant tijdig, dus voor het sluiten van de overeenkomst, uw Algemene Voorwaarden heeft ontvangen.
  2. U dient tevens in uw offerte te vermelden dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Of uw klant uw algemene voorwaarden wel of niet leest is niet uw verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is dat uw klant in ieder geval tijdig de gelegenheid heeft gekregen om uw voorwaarden te lezen.

Veel ondernemers sturen hun algemene voorwaarden pas mee met de factuur. Dat is te laat en kan leiden tot onplezierige verrassingen.

Advies bij het maken van Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden kunnen u zeer veel voordelen opleveren. De investering om een ervaren advocaat uw Algemene Voorwaarden te laten opstellen of controleren, zal zich altijd terugverdienen. Wij adviseren u graag.

ZO VINDT U OPLOSSINGEN


Neem nu contact met ons op

 

Bezoek- en postadres

Loosterweg 4b
2215 TL  Voorhout

Telefoon en fax:

T: 0252 22 52 53
F: 0252 22 78 70

E-mail en web:

E: info@steenbergenagri-legal.com/
W: www. steenbergenagri-legal.com/

Overige nummers:

Kvk: 74462474
BTW: NL859910994B01

Search