Agentschappen, agentuurovereenkomst en provisie

Wij staan veel cliënten bij in zaken over agentuurovereenkomsten, agentschappen en geschillen over provisie. Onze advocaten staan zowel bedrijven als particulieren bij in de bloemenhandel, sierteelt, bollen en bloembollenhandel.

Agentuurovereenkomst

De agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de principaal, aan de andere partij, de handelsagent, opdraagt, en deze zich verbindt, voor een bepaalde of een onbepaalde tijd en tegen beloning bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen, en deze eventueel op naam en voor rekening van de principaal te sluiten zonder aan deze ondergeschikt te zijn.


Advocaat handelsagent
Onze advocaten zijn juridisch specialist op het gebied van agentschappen en agentuurovereenkomsten in de bloemenhandel en bloembollenhandel. In de sierteelt komt het veel voor dat handelsagenten bloemen en bloembollen verkopen op basis van een agentuurovereenkomst. De handelsagent brengt koopovereenkomsten tussen leverancier en afnemer tot stand en ontvangt daarvoor een provisie. Soms ontstaat er een conflict over de berekening van de provisie voor de handelsagent of over de uitleg van een contract met een handelsagent.

Provisie
Gedurende de looptijd van de agentuurovereenkomst heeft de handelsagent recht op provisie in de volgende drie gevallen.

Ten eerste indien de handelsagent heeft bemiddeld. Het enkele opgeven van namen van eventuele klanten geeft geen aanspraak op provisie.

Ten tweede indien de transactie is gesloten met een derde die in een eerder stadium door de handelsagent als wederpartij was aangebracht voor een dergelijke transactie.

Ten derde indien de handelsagent een bepaald gebied of bepaalde klantenkring is toegewezen en de overeenkomst is gesloten met een derde uit deze kring of dit gebied.

Heeft u een agentuurovereenkomst gesloten? Heeft u een conflict over de provisie en de berekening van de provisie voor een handelsagent? Bel ons vrijblijvend. Onze advocaten staan u graag bij!

Wij staan u bij met betrekking tot:

 • handelsagenten
 • agentuurovereenkomsten
 • conflicten over provisie
 • berekening van provisie
 • beslag leggen op de administratie
 • agentschappen voor snijbloemen
 • contracten voor de bollenteelt
 • het beëindigen van de agentuurovereenkomst
 • boetebedingen
 • schade berekenen
 • schadeclaims indienen

SECTOREN EN EXPERTISES

ONDERSTEUNING WAAR U WIJZER VAN WORDT

Steenbergen Advocaten creëert waarde. Waarde door verder vooruit te kijken. Waarde door conflicten op te lossen en impasses te doorbreken. Waarde door procedures doelgericht te voeren of juist te voorkomen.

ONDERNEMERS & BEDRIJFSLEVEN

Wij staan regelmatig ondernemers bij in allerlei zaken die met de dagelijkse praktijk van het drijven van een onderneming te maken hebben. Wij adviseren en procederen met name over contracten, huur & verhuur, koopovereenkomsten en de aankoop en exploitatie van agrarische en bouwgrond. Wij adviseren bij het opstellen van contracten en stellen overeenkomsten en algemene voorwaarden op.

AGRI & FOOD

Van veredeling en selectie tot snijbloem, potplant, tomaat of aardappel. Van bouwplan tot productiekas. Van oogst in het buitenland of vis in de zee tot de verwerkende industrie, groothandel, restaurant of winkel. Van kruidenmengsel tot vleesproduct. Van grondstof tot drogisterijproduct of medicijn.

MECHANISATIE & INDUSTRIE

Vrijwel alles, tenzij het nog puur natuur is, wordt tegenwoordig industrieel geproduceerd.
Dat geldt in feite ook voor de agri, food en farma sector. Van vraag van een klant of probleem in het bedrijf tot nieuwe oppotmachine, landbouwspuit, plantenhoes, bedrukte bollendoos of veilingkar.
Van nieuwe milieuwetgeving tot nieuw verfproduct, gepasteuriseerde melk of electrische auto.

TRANSPORT & LOGISTIEK

Steekwoorden zijn warehousing, op- en overslag, distributie, packaging and handling, expeditie, transport over de weg, door de lucht, per schip of trein, al dan niet geconditioneerd, pakketdiensten, verhuur van containers, transportmiddelen, machines en kranen, recycling, afvalverwerking, personenvervoer, importeurs en dealers, brancheorganisaties, schadeherstel, lease, verhuur en verkoop, inkoop onderdelen, wagenparkbeheer.

ART, DESIGN, MEDIA & SPORT

Wij hebben van oudsher ook grote interesse voor de creatieve sector, zowel voor de kunstenaars en makers van kunstzinnige werken, als voor de producenten en exploitanten van auteursrechtelijke werken en rechten van intellectuele eigendom. Onze advocaten hebben deels zelf een achtergrond in de multimedia en reclamebranche. Wij weten dus waarover wij adviseren.

ZAKELIJKE INCASSO

Een advocaat mag en kan alles wat u in een incassozaak nodig heeft, zoals beslag laten leggen, een vonnis laten executeren en procederen voor elke rechtbank. Incassobureaus, deurwaarders en verzekeringen mogen dat niet. Zij moeten soms een zaak alsnog overdragen aan een advocaat. Daar zit u toch niet op te wachten, u wilt one stop shopping!

Search